Nyheter

Alle nyheter

Lesetips for ungdom

I dag 23. april er det verdens bokdag! Vi i Senter for samisk i opplæringa vil markere dagen, og publiserer en bokliste med lesetips til ungdom.

Saemien lohkemejarnge

Skolen stengte, fagmiljøet består

Johan Aslat vant skrivekonkurrasen for mellomtrinnet

37 elever deltok i skrivekonkurransen for mellomtrinnet som Senter for samisk i opplæringa arrangerte før jul. Av de 37 teksten, var det 30 tekster på nordsamisk og 7 tekster på sørsamisk. Det kom ingen tekster på lulesamisk.

Kompass

KOMPASS
Kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere i barnehagene